Noutfall Notiz

Das kann man sich aufschreiben und in die Brieftasche stecken und es lesen wenn die Angst kommt.

  1.   Well kënnt an geet.
  2.  Ech hun et nach ëmmer gepackt.
  3.  Bauchotmung.
  4.  100-3 = 97 – 94 an weider bis 1
  5.  Gabsen.
  6.  Kal Drénken.
  7.  Angscht komm ech kennen Dech an deng Symptomer, ech fäerten dech net méi zou sech soen.
  8.  Sangen, et macht een Bauchotmung Automatesch.
  9.  Engem uruffen.
  10. Anotmen Muskelen unspanen, 3’ unhalen, Ausotmen Muskelen Entspannen